พวงหรีด ปทุมธานี

ร้านพวงหรีด ปทุมธานี จัดส่งฟรี ถึงศาลาวัด พวงหรีด ดีไซน์สวย ราคาถูก มีความหลากหลายทั้งดีไซน์และราคา เปิดให้บริการยาวนานกว่า 10 ปี  รวมครบจบในที่เดียว เราเชื่อมั่นว่าสินค้าของเรามีจุดเด่น ซึ่งล้วนมีดีไซน์สวยงามและได้รับการคัดสรรคุณภาพมาแล้วทั้งสิ้น ทันสมัย คงความเป็นเอกลักษณ์ ที่สือความหมายถึงความรักและความอาลัย สะท้อนความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง คัดสรรวัตถุดิบ ที่มีความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะใส่ใจในทุกรายละเอียดและเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อให้งานไว้อาลัยครั้งสุดท้ายนี้ มีเกียรติและทรงคุณค่าน่าจดจำที่สุด ทุกคำสั่งซื้อได้ร่วมทำบุญ  โดยเราเป็นพันธมิตกับทางวัดอย่างยาวนาน ได้แก่ วัดอู่ข้าว
วัดกล้าชอุ่ม  วัดคลองสอง วัดกลางคลองสาม วัดเกิดการอุดม วัดตะวันเรือง  วัดเพิ่มทาน
วัดมงคลพุการาม วัดสว่างภพ วัดปัญญานันทาราม วัดผลาหาร วัดมูลเหล็ก วัดหว่านบุญ วัดพุทธชินวงศ์วนาราม วัดคุณหญิงส้มจีน วัดทวีการะอนันต์ วัดบางขัน วัดพืชนิมิต
วัดศิริจันทารามวัดแสวงสามัคคีธรรม วัดหัตถสารเกษตร วัดเกริน วัดบางกะดี วัดบางกุฎีทอง วัดสังลาน วัดตลาดใต้  วัดตลาดเหนือ วัดบางนางบุญ วัดป่ากลางทุ่ง วัดเกาะเกรียง
วัดบางคูวัดกลาง วัดบางคูวัดนอก วัดบางคูวัดใน วัดบางตะไนย์ วัดน้ำวน วัดบางเดื่อ วัดไพร่ฟ้า วัดหนองปรง วัดฉาง วัดบางโพธิ์ในวัดโสภาราม วัดหงษ์ปทุมาวาส วัดดาวเรือง วัดเวฬุวัน วัดบางพูน วัดบุญชื่นชู วัดเปรมประชา วัดบางหลวง วัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดโพธิ์เลื่อน วัดโบสถ์ วัดมะขาม วัดศาลเจ้า วัดดาวดึงษ์ วัดเทียนถวาย วัดบุญบางสิงห์ ตำวัดเสด็จ วัดนาวง วัดรังสิต

[/col_inner][/row_inner][/col][/row]

พวงหรีดดอกไม้สด

พวงหรีด ราคา 1,000.-

คลิกสั่งซื้อผ่าน LINE

พวงหรีด ราคา 1,000.-

คลิกสั่งซื้อผ่าน LINE

พวงหรีด ราคา 1,000.-

คลิกสั่งซื้อผ่าน LINE

พวงหรีด ราคา 1,000.-

คลิกสั่งซื้อผ่าน LINE

พวงหรีด ราคา 1,000.-

คลิกสั่งซื้อผ่าน LINE

พวงหรีด ราคา 1,000.-

คลิกสั่งซื้อผ่าน LINE

พวงหรีด ราคา 1,000.-

คลิกสั่งซื้อผ่าน LINE

พวงหรีด ราคา 1,000.-

คลิกสั่งซื้อผ่าน LINE

พวงหรีด ราคา 1,000.-

คลิกสั่งซื้อผ่าน LINE
จังหวัดปทุมธานีเดิมชื่อ “เมืองสามโคก” เป็นเมืองที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2202 สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มังนันทมิตรได้กวาดต้อนครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคกต่อมา พ.ศ. 2317 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร เรียกว่า “ครัวมอญพระยาเจ่ง” พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านเรือนที่สามโคก พ.ศ. 2358 สมัยรัชกาลที่ 2 ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะมะเข้าสู่ประเทศไทยเรียกว่า “มอญใหม่” พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ที่สามโคก ฉะนั้น จากชุมชนขนาดเล็ก “บ้านสามโคก” จึงกลายเป็น “เมืองสามโคก” ในกาลต่อมา
 
พ.ศ. 2549 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ใช้คำว่า “จังหวัด” แทน “เมือง” โดยเมืองประทุมธานี จึงเปลี่ยนมาเป็น จังหวัดประทุมธานี ขึ้นอยู่ในมณฑลกรุงเก่า และเมื่อ พ.ศ. 2461 ทรงเปลี่ยนชื่อ “ประทุมธานี” เป็น “ปทุมธานี”
 
พ.ศ. 2475 รัชกาลที่ 7 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดธัญบุรีขึ้นกับจังหวัดปทุมธานีเมื่อ พ.ศ. 2475